A A A

Do czego służy?

Od marca funkcjonuje pierwszy w naszym regionie profesjonalny Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci. Znajduje się on w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.
Pierwotnie takie pokoje powstawały w komisariatach policji jako miejsca przesłuchań ofiar przestępstw (zarówno dzieci, jak i dorosłych) i często były kojarzone z „Niebieską Kartą”, stąd ich potoczna nazwa – „niebieski pokój”. Wydaje się jednak, że pojęcie to jest mylące, a lokalizacja w komisariatach policji pokoju przesłuchań dla dzieci nie jest optymalna. Naczelnym przesłaniem takiego miejsca jest zapewnienie dzieciom (ofiarom wykorzystywania i przemocy) przyjaznych warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego.
Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko czuje się komfortowo dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i kolorystyce. I taki jest nasz pokój. Ponadto dzięki rejestracji i możliwości odtwarzania rozmów gwarantuje on dziecku jednorazowe wysłuchanie przez sędziego w toku postępowania sądowego nie na sali rozpraw, a w przyjaznych warunkach, bez kontaktu z oskarżonym.