A A A

Dzieci i Rodziny Zastępcze obchodziły swoje święto

Od kilku lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadające 30 maja we współpracy z gminami. 10 czerwca br. w wyniku połączonych sił z Gminą Dąbrowa Biskupia milusińscy z rodzin zastępczych i ich opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w festynie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej jak i Szkołę Podstawową w Parchaniu, którzy w ten uroczy sposób świętowali Dzień Dziecka.
Najmłodsi uczestnicy festynu mieli możliwość uczestniczyć w zabawach z animatorem, potańczyć zumbę, pozjeżdżać na dmuchanym zamku, pojeździć na kucykach. Nie zabrakło licznych konkursów, malowania twarzy, pamiątkowego zdjęcia z fotobudki. Wszyscy uczestnicy zabawy uraczyli się pysznym ciastem upieczonym przez okoliczne gospodynie, chlebem ze smalcem jak i kiełbaską z grilla.
Wzorem lat ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu korzystając z obchodów Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego szerzy ideę rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu inowrocławskiego, gdyż nadal wiele dzieci potrzebuje rodziny. W powiecie inowrocławskim funkcjonuje 150 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad 206 dzieci. Dziecko ma prawo do dorastania w środowisku rodzinnym. Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej jest ostatecznością w sytuacji, kiedy nie ma szans na zapewnienie mu właściwej opieki w rodzinie naturalnej, albo w zastępczej. Harmonijny rozwój dziecka jest możliwy tylko wówczas, kiedy zaspokajane są jego potrzeby, jedną z najistotniejszych jest posiadanie rodziny, potrzeba bliskości, przynależności i akceptacji. Prowadzenie rodziny zastępczej to bardzo trudna i odpowiedzialna decyzja. Potrzeby są bardzo duże, gdyż jeszcze wiele dzieci oczekuje w placówkach na rodzinę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu chętnie udzieli wsparcia i wskazówek osobom zainteresowanym pełnieniem roli rodzica zastępczego.
Centrum dziękuje Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia p. Romanowi Wieczorkowi, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej p. Katarzynie Pawłowskiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Sikorskiego w Parchaniu p. Barbarze Kwiatkowskiej oraz Radzie Rodziców za możliwość wspólnego świętowania.

Zapraszamy do galerii