A A A

Dzień Pracownika Socjalnego

Wicestarosta Inowrocławski Włodzimierz Figas spotkał się z przedstawicielami służb społecznych w powiecie inowrocławskim, którym złożył serdeczne podziękowania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz wszystkich potrzebujących. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, który na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń. Jest on wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi. Pracownik socjalny jest na pierwszej linii, pomaga w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin, co jednocześnie wpływa na ograniczenie problemów społeczności lokalnych. Rafał Walter, dyrektor PCPR-u, podziękował wszystkim zaproszonym za bardzo dobre współdziałanie przy realizacji zadań, za otwartość, życzliwość i wrażliwość na problemy potrzebujących pomocy. W tym roku 14 osób otrzymało z rąk wicestarosty Włodzimierza Figasa szczególne wyróżnienia za swoją pracę. Są to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
 • Alicja Szemczak – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • Hanna Lewandowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny:
 • Agnieszka Szotkiewicz – wychowawca
 • Maria Majewska – referent sekretariatu

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
 • Mirosława Olszak – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego
 • Barbara Temeriusz – pokojowa

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie:
 • Jan Biadała – pracownik gospodarczy
 • Mieczysław Sulecki – starszy masażysta

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku:
 • Janina Rozwadowska – opiekunka
 • Alicja Bochniak – opiekunka
br/> Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku:
 • Bożena Kaczmarek – opiekunka
 • Krzysztof Gejewski – magazynier

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu:
 • Ewa Smolik – szef kuchni
 • Agnieszka Składanowska – opiekunka

Organizatorem uroczystości było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Zapraszamy do galerii