A A A

Grupy docelowe

Osoby niepełnosprawne

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Turnus rehabilitacyjny
 5. Zespoły ćwiczeń
 6. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.
 7. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwiające zdobycie nowych.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 4. Wyjazd integracyjny.

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

 1. Zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Wyjazd integracyjny.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie

 1. Konferencja Grupy Rodzinnej.

Osoby opuszczające całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Wyjazdowe warsztaty integracyjne.

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 4. Wyjazdowe warsztaty integracyjne.