A A A

Grupy docelowe

Osoby niepełnosprawne

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Turnus rehabilitacyjny
 5. Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych
 6. Doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych.
 7. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe lub umożliwiające zdobycie nowych.
 8. Staże zawodowe.
 9. Wyjazd integracyjny

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

 1. Zajęcia umożliwiające zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Wyjazd integracyjny.