A A A

Grupy docelowe

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.

Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.

Osoby niepełnosprawne
 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Usługi doradcy ds. osób niepełnosprawnych w zakresie informacji o przysługujących osobom niepełnosprawnym przywilejach i uprawnieniach.

Osoby niepełnosprawne - uczniowie szkoły specjalnej im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu
 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Usługi doradcy ds. osób niepełnosprawnych w zakresie informacji o przysługujących osobom niepełnosprawnym przywilejach i uprawnieniach.

Osoby przebywające w rodzinach zastępczych zagrożone wykluczeniem społecznym
 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie
 1. Konferencja Grupy Rodzinnej.