A A A

Grupy docelowe

Osoby opuszczające rodziny zastępcze

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Doradztwo zawodowe.

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.

Osoby niepełnosprawne - uczniowie szkoły specjalnej im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.

Osoby niepełnosprawne – dotknięte chorobą nowotworową

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Turnus rehabilitacyjny.

Osoby niepełnosprawne - członkowie inowrocławskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.

Osoby niepełnosprawne – skupione wokół Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar serca”

 1. Wsparcie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych.
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie

 1. Konferencja Grupy Rodzinnej.