A A A

II Edycja programu „Taksówka dla seniora”

Seniorzy mogą ponownie zamawiać darmowe przejazdy taksówką do lekarza ( na badania, wizytę specjalistyczną), urzędu lub na grób bliskich, wyłącznie na terenie Inowrocławia. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia oraz zgłoszenia dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty u lekarza rodzinnego).
Z darmowych przejazdów może korzystać każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 70 lat. Wraz z seniorem może podróżować jego opiekun, który musi mieć ukończone 16 lat. Każdy senior może skorzystać z 4 kursów w ciągu roku.
Potrzebę przejazdu może zgłosić zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Senior przekazuje: imię i nazwisko, telefon, czas, w którym usługa miałaby być realizowana, miejsce zamieszkania, docelowe miejsce i przewidywany czas wizyty oraz czy wymagana będzie pomoc kierowcy. Zgłoszenia są przyjmowane na 3 dni robocze do godziny 14 oraz maksymalnie 2 miesiące przed planowanym przejazdem. Odwołanie transportu musi nastąpić nie później niż do godziny 12 roboczego dnia poprzedzającego zlecenie. Przewozy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 19, a powrót musi się odbyć najpóźniej do godziny 20.
Do dyspozycji seniorów są taksówki osobowe oraz samochód przystosowany do przewozów specjalistycznych (np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Zgłoszenie przejazdów i odwołania składać można za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej pod numerem tel. 22 439 00 40.