A A A

II konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

15 marca 2012 r. w Bydgoszczy odbył się II konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego, w którym wzięło udział 11 przedstawicieli pcpr-ów. Powitania gości dokonał Starosta Bydgoski, który podziękował obecnym za przybycie życząc owocnych obrad i zapraszając do konstruktywnej dyskusji.
Przedstawiono bieżącą działalność pcpr-ów i problematykę związaną z wdrażaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” omówiono wszystkie wątpliwości oraz wskazano na konieczność spotkania z przedstawicielami PFRON-u.