A A A

III konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

18-19 czerwca 2012 r. w Chomiąży Szlacheckiej odbył się III konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego, w którym wzięło udział 16 przedstawicieli pcpr-ów. Powitania gości dokonała dyrektor PCPR-u w Żninie, która podziękowała obecnym za przybycie życząc owocnych obrad i zapraszając do konstruktywnej dyskusji.
W pierwszym dniu Piotr Kołodziejski, kierownik biura kontroli ROPS-u w Toruniu, omówił zagadnienia związane z kontrolą realizowanych projektów systemowych z EFS. Następnie Pani Dorota Wróblewska, dyrektor ROPS w Toruniu, omówiła ofertę szkoleniową ze środków unijnych przeznaczona dla kadry pomocy społecznej. Kolejnym zagadnieniem była realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, moderatorem była Pani Maria Zwolenkiewicz, dyrektor PCPR-u w Żninie.
W drugim dniu system pieczy zastępczej we Francji omówił Pan Rafał Walter, dyrektor PCPR-u w Inowrocławiu. Następnie omówiono problematykę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.