A A A

Informacje

Przedmiotem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest świadczenie bezpłatnej i anonimowej pomocy osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej. Pomoc ta ma na celu zapobieganie przejścia kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.


Zadania te Ośrodek realizuje poprzez:
1) prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta (w razie potrzeby),
2) prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
3) prowadzenie indywidualnego i rodzinnego poradnictwa psychologicznego,
4) prowadzenie indywidualnej bądź rodzinnej psychoterapii,
5) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, pracy socjalnej
6) animowanie i prowadzenie grup samopomocowych oraz grup wsparcia,
7) udzielanie konsultacji dla pracowników służb pomocowych w powiecie inowrocławskim,
8) podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych,
9) gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej pomocy, stosownie do ujawnionych potrzeb,
10) współpracę z instytucjami zajmującymi się pomaganiem w powiecie inowrocławskim.

Świadczymy pomoc w sytuacjach:
  • przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich
  • kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych
  • bezdomności
  • samotności
  • utraty pracy
  • utraty bliskiej osoby (rozwodu, separacji, śmierci)
  • klęsk żywiołowych
  • bezrobocia
  • gwałtów i innych przestępstw

Jeśli masz problem i nie możesz sobie z nim poradzić, brak Ci kogoś z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy oferowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej!Punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu inowrocławskiego