A A A

Inowrocławskie Stowarzyszenie "Amazonki"

Strona Federacji Stowarzyszeń 'Amazonki'

ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
e-mail: amazonki_inowroclaw@wp.pl


Inowrocławskie Stowarzyszenie "Amazonki" jest organizacją:
  • niedochodową
  • samopomocową
  • niemedyczną

Stowarzyszenia działa już 11 lat. Celem działania jest szeroko pojmowane wsparcie psychofizyczne kobiet dotkniętych rakiem piersi, niesienie im pomocy i dzielenie się doświadczeniami jak żyć pomimo choroby i często obciążającego leczenia.


Formy działania:
  • prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej
  • organizowanie spotkań integracyjnych
  • popularyzowanie wiedzy na temat raka piersi
  • zaopatrywanie w materiały informacyjne kobiet po mastektomii i ich rodzin
  • organizowanie i prowadzenie sekcji wolontariuszek - ochotniczek
  • prowadzenie onkologicznego telefonu zaufania