A A A

Intensywność pomocy w Programie wyrównywania różnic

Informujemy, że w Powiecie Inowrocławskim w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" intensywność pomocy przedstawia się w następujący sposób:
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - 50 % kosztów zadania,
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - 50 % kosztów zadania,
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych - projekty dotyczące placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 70% kosztów zadania, projekty dotyczące warsztatów terapii zajęciowej - 80% kosztów zadania,
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - 20% kosztów zadania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 do dnia 3 marca 2017 r.