A A A

IV Konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów

25 lutego 2013 r. w PCPR w Toruniu odbył się IV Konwent kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnikiem spotkania była Pani Aleksandra Gierej, dyrektor oddziału PFRON w Toruniu. Omówione zostały zagadnienia dotyczące wdrażania w roku 2013 programu Aktywny Samorząd. Jednocześnie przekazaliśmy swoje uwagi dotyczące realizacji programu. Podjęliśmy decyzję, że wnioski przyjmować będziemy po podpisaniu umów z PFRON-em, tj. od maja br.
Dokonany został wybór Przewodniczącego Konwentu kierowników i dyrektorów pcpr-ów województwa kujawsko-pomorskiego. Przewodniczącym ponownie został Rafał Walter, dyrektor pcpr-u w Inowrocławiu. Zastępcą ponownie została Justyna Przybyłowska, kierownik pcpr-u w Wąbrzeźnie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele na 15 pcpr-ów na 19.