A A A

Konferencja

Dnia 27 listopada 2013 r. odbyła się piąta z kolei konferencja podsumowująca projekt systemowy „Podróż w usamodzielnienie”. Oficjalnie konferencję rozpoczął Dyrektor PCPR w Inowrocławiu Rafał Walter, oraz Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski. Starosta podziękował za zaangażowanie i poświęcenie pracowników w realizację projektu oraz życzył dalszych sukcesów w realizacji działań na rzecz pomocy innym. W dalszej części pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Natalia Dobrowolska przedstawiła przebieg sześciu lat realizacji projekt m.in. udział w projekcie latach 2008-2013 wzięło 518 osób były to m.in.
 • osoby niepełnosprawne,
 • uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu,
 • osoby dotknięte przemocą w rodzinie;
 • osoby opuszczające lub przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych lub rodzinach zastępczych;
 • osoby zagrożone wykluczenie społecznym wraz z otoczeniem
 • uczniowie Zespołu szkół im M. Kotańskiego;
Uczestnicy projektu korzystali m.in. z:
 • zajęć z doradcą zawodowym
 • zajęć z psychologiem
 • szkoleń i kursów:
  • Kurs obsługi wózków widłowych,
  • Kurs fryzjerski,
  • Kurs sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych,
  • Kurs florystyki z obsługa kas fiskalnych,
  • Kurs pracownika magazynu,
  • Kurs księgowości komputerowej,
  • Kurs montera urządzeń sanitarnych,
  • Kurs serwisanta komputerowego,
  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Warsztaty florystyczno-artystyczne.
  • Kurs prawa jazdy kat. B- dla osoby poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego.
 • Turnusów rehabilitacyjnych bądź zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych
Proces pozytywnych zmian w mentalności uczestników projektu omówiła Pani Joanna Gronowska psycholog, która przeprowadzała zajęcia w ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Wrażeniami i doświadczeniami z udziału w projekcie podzielili się też sami nasi podopieczni w zarejestrowanym przez Panią Annę Raczkowską filmie, który wyświetlono na konferencji. Nie mogło również zabraknąć Pana Jarosława Przeperskiego – prezesa Fundacji „Nadzieja dla Rodzin” który przybliżył nam zasadność, celowość i przebieg Konferencji Grupy Rodzinnej na terenie powiatu inowrocławskiego. Konferencję uświetniały występy wokalne naszej uczestniczki Anny Czaman. Podczas konferencji można było obejrzeć wystawę prac naszych podopiecznych wykonanych w ramach warsztatów plastyczno – artystycznych. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem oraz wymianą doświadczeń z uczestnictwa, realizacji projektu oraz planów w podejmowaniu podobnych działań w przyszłości.

Zapraszamy do galerii