A A A

Nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Wnioski w ramach modułu I można składać do 30 sierpnia 2019 r.