A A A

Nagroda "Samorząd równych szans 2009"

Powiat Inowrocławski otrzymał tytuł „Samorząd równych szans”, który przyznała mu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło do Fundacji 58 projektów, spośród których wyłoniono 15 laureatów, którzy otrzymali nagrodę – okolicznościową statuetkę. Komisja bardzo wysoko oceniła projekt systemowy „Podróż w usamodzielnienie” realizowany przez PCPR w Inowrocławiu, którego działania w ramach aktywnej integracji zostały skierowane do 50 osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Inowrocławski, który zajął zaszczytne miejsce wśród laureatów otrzymujących tę nagrodę.