A A A

Nagroda samorządowa HIT Kujawsko-Pomorskiego

Powiat Inowrocławski otrzymał nagrodę samorządową HIT 2009 za działania propagujące rodzicielstwo zastępcze wśród mieszkańców naszego powiatu.
Tytuł HIT przyznała kapituła konkursu, którą tworzą przedstawiciele samorządów gospodarczych administracji samorządowej i państwowej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i innych organizacji statutowo zainteresowanych rozwojem regionu oraz przedstawiciele organizatorów.