A A A

Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu

Od bieżącego roku osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w:
  • uzyskaniu prawa jazdy,
  • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.
Osoby z dysfunkcją słuchu mogą także korzystać z innych form wsparcia przewidzianych w programie, mogą otrzymać także pomoc w:
  • pokryciu kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),
  • uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.