A A A

Osoba niepełnosprawne

W dniach od 9 do 26 października 2012 r. odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym, w którym uczestniczyła grupa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Cykl zajęć podzielony był na 6 spotkań. Warsztaty „Sukces zawodowy, mój cel moja przyszłość” prowadziła Pani Paulina Szymańska – doradca zawodowy.
Metody wykorzystane w czasie zajęć to: pogadanka, samodzielna praca, pokaz, inscenizacja.
Zajęcia miały na celu:

  • pobudzenia poczucia własnej wartości,
  • poznanie znaczenia własnych celów,
  • pobudzenie zachowań asertywnych,
  • integracja uczestników,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.