A A A

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Solankowa 1, 88-100 Inowrocław
Zajęcia prowadzi: Wiesława Jasińska

Tematyka zajęć:
 1. Zajęcia wprowadzające umożliwiające poznanie się uczestników:
  • autoprezentacja,
  • ustalenie szczegółowego programu zajęć i tematów,
 2. Poznanie samego siebie, próba wykształcenia podstawowych umiejętności:
  • moje umiejętności i zdolności,
  • cechy charakteru,
  • mocne i słabe strony,
 3. Pozytywne myślenie oraz radzenie sobie ze stresem:
  • kreatywność,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • twórcze myślenie,
 4. Odkrywanie własnych predyspozycji zawodowych:
  • ocena możliwości zawodowych,
  • wybór zawodu,
  • możliwości dokształcania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 5. Rynek pracy, formy zatrudnienia:
  • zawody przeszłości i przyszłości,
  • źródła informacji o rynku pracy,
  • bariery utrudniające znalezienie pracy,
  • formy wsparcia oferowane przez PUP Inowrocław,
 6. Dokumenty aplikacyjne:
  • rola dokumentów aplikacyjnych,
  • zasady pisania CV i listu motywacyjnego,
  • błędy w dokumentacjach aplikacyjnych,
 7. Komunikacja interpersonalna:
  • pojęcie komunikacji międzyludzkiej,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • autoprezentacja,
 8. Asertywność:
  • postawy asertywne w kontaktach społecznych,
  • charakterystyka zachowań asertywnych, agresywnych i uległych,
 9. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • autoprezentacja ćwiczenia,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
 10. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego:
  • cechy przedsiębiorcy,
  • plusy i minusy prowadzenia własnej działalności,
 11. Zakończenie:
  • podsumowanie,
  • ankieta ewaluacyjna.

Czas trwania warsztatów:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącach maj - czerwiec 2012 r.