A A A

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Trening umiejętności i kompetencji społecznych
Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon”
ul. Mickiewicza 5
84-140 Jastarnia
Prowadzący: Małgorzata Kamelska

Ogólne cele zajęć:
  • wzrost świadomości w obszarze wzorców życia rodzinnego i schematów poznawczych organizujących proces wychowawczy,
  • zapoznanie z metodami pracy z własnymi myślami w celu konstruktywnego , asertywnego wewnętrznego wsparcia,
  • podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych i kompetencji komunikowania się z własnymi dziećmi,
  • wzrost umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi,
  • rozwiązywanie konfliktów bez przemocy ,
  • wzrost umiejętności stawiania granic i konfrontacji z partnerem.


CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącu sierpień 2012 r.