A A A

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

W dniach od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Posejdon” w Jastarni odbyły się wyjazdowe warsztaty z psychologiem. „Trening umiejętności i kompetencji społecznych” miał na celu nabycie umiejętności kreowania własnego wizerunku; zdobycia umiejętności odkrywania wewnętrznych zasobów oraz swoich mocnych stron; nauki budowania pozytywnego myślenia i skutecznego prezentowania się w różnych sytuacjach życiowych; efektywnej komunikacji i asertywności; radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem; zwiększenia świadomości własnych barier oraz ich przełamywania; podejmowania wspólnych działań i poszukiwania wsparcia w trudnych sytuacjach.