A A A

Osoby niepełnosprawne

Na przełomie marca i kwietnia 2014 r. 33 osobowa grupa osób niepełnosprawnych rozpoczęła „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”. Cała grupa została podzielona na dwie kilkunastoosobowe podgrupy, w których odbywały się warsztaty z psychologiem.
Cele główne zajęć:
  • stworzenie warunków do integracji członków grupy,
  • zaznajomienie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem,
  • wzmacnianie zdrowej samooceny uczestników,
  • wspieranie poczucia własnej skuteczności w działaniu,
  • wspieranie rozwoju umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.
W maju 2014 r. obie grupy ukończyły warsztaty z treningu umiejętności i kompetencji społecznych.