A A A

Osoby niepełnosprawne

W dniach od 14 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym, w którym uczestniczyła grupa osób w wieku aktywności zawodowej posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach.
  • Pierwsza grupa uczęszczała na zajęcia w dniach od 14 maja 2014 r. do 4 czerwca 2014r.
  • Druga w dniach od 11 czerwca 2014 r. do 23 czerwca 2014 r.
Każdy cykl zajęć podzielony był na 6 spotkań. Warsztaty prowadziła Pani Monika Stanek – doradca zawodowy. Metody wykorzystane w czasie zajęć to: pogadanka, samodzielna praca, pokaz, inscenizacja.
Zajęcia miały na celu:
  • pobudzenia poczucia własnej wartości,
  • poznanie znaczenia własnych celów,
  • pobudzenie zachowań asertywnych,
  • integracja uczestników,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Zapraszamy do galerii