A A A

Osoby niepełnosprawne

PCPR w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” zorganizowało kurs samoobrony, który poprowadził Pan Robert Gimiński ze Stowarzyszenia Zielony Smok. Dwie uczestniczki kursu miały możliwość podniesienia swojej sprawności fizycznej poprzez starochińskie ćwiczenia Qi gong, jednocześnie nauczyły się podstaw samoobrony. Na ulicach, zwłaszcza wieczorami bywa niebezpiecznie. Jak podkreślają same zainteresowane, kurs pozwolił im na przełamanie pewnych barier. Zajęcia te w sposób bezpieczny uczyły właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Uczestniczki miały do dyspozycji profesjonalny sprzęt ochronny wykorzystywany w sztukach walki. Atmosfera podczas zajęć była przyjazna, co widać na zdjęciach wykonanych podczas treningu.

Zapraszamy do galerii