A A A

Osoby niepełnosprawne

Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne „W drodze do sukcesu”
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
ul. Andrzeja 7
88-100 Inowrocław
Prowadzący: Ilona Grabikowska

Tematyka zajęć:

 1. Poznanie siebie
 2. Moje mocne i słabe strony. Poczucie własnej wartości.
 3. Moje umiejętności, zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
 4. Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.
 6. Aktywne metody poszukiwania pracy, czyli jak i gdzie szukać pracy
 7. Komunikacja interpersonalna.
 8. Prawo pracy.
 9. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 10. Zakładanie własnej działalności.
 11. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 12. Planowanie własnej kariery zawodowej.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w ciągu dwóch miesięcy maj-czerwiec 2010r.