A A A

Osoby niepełnosprawne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Perła”
ul. Wczasowa 3, 78-131 Dźwirzyno

Tematyka zajęć:

  • poszerzenie umiejętności interpersonalnych
  • ćwiczenia wg Programów Aktywności M.Ch. Knillów
  • ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
  • warsztaty origami

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmował 25 godzin warsztatowych realizowanych w dniach od 13 do 21 sierpnia 2010 r.