A A A

Osoby niepełnosprawne – dotknięte chorobą nowotworową

Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny Piramida I
ul. Północna 9
76-153 Darłówko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” zorganizowało wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 17 osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobą nowotworową. Beneficjenci ostateczni przebywali w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłówku. Celem turnusu była ogólna poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz wyrobienie zaradności życiowej i samoobsługi. Podczas turnusu oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych uczestniczki miały możliwość skorzystania z:
  • zajęć integracyjno – adaptacyjnych,
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • zajęć kulturalno - oświatowych,
  • zajęć profilaktycznych.


CZAS TRWANIA TURNUSu:
06.09.2011 r. – 19.09.2011 r.