A A A

Osoby niepełnosprawne- dotknięte chorobą nowotworową

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych „Kobiety zawsze aktywne”
Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Dworcowa 31, 88-100 Inowrocław
Zajęcia prowadzi: Danuta Kwiatkowska

Tematyka zajęć:
 1. Integracja grupy
  • autoprezentacja,
  • ustalenie szczegółowego programu zajęć i tematów,
  • moje mocne strony,
 2. Prawa osób niepełnosprawnych i orzekanie o niepełnosprawności
  • ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.
 3. Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka – czynniki środowiskowe
  • motywacja jako indywidualny wyznacznik procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • bariery informatyczne, techniczne i architektoniczne.
 4. Jak szukać pracy i rozwijać zainteresowania
  • przedsiębiorczość i jej znaczenie w życiu codziennym,
  • jak rozmawiać z pracodawcą,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 5. Podsumowanie
  • pokaz zrobionych rzeczy w ramach zajęć,
  • prezentacja rozmowy z pracodawcą,
  • przedstawienie planów i marzeń na przyszłość.

Czas trwania warsztatów:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącach czerwiec i lipiec 2011