A A A

Osoby opuszczające rodziny zastępcze

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY „ZNAJOMOŚĆ RYNKU PRACY – TO TOR DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ"
Policealne Studium Zawodowe
ul. Szklarska 7 88-100 Inowrocław
Prowadzący zajęcia : Danuta Kwiatkowska

Tematyka zajęć:


 1. INTEGRACJA GRUPY
  • autoprezentacja
  • ćwiczenia samooceny
  • kwestionariusz temperamentu (omówienie cech dla poszczególnych grup)
  • moje mocne strony
  • moje słabe strony
 2. AKTYWNOSĆ ZAWODOWA I GOTOWOŚĆ DO ZMIAN
  • predyspozycje zawodowe (sporządzenie kart umiejętności zawodowych )
  • wybór kierunku kształcenia
  • kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie
 3. RYNEK PRACY – WARTLŚĆ PRACY
  • praca i jej znaczenie w życiu człowieka
  • jak rozmawiać szukając pracy?
  • ćwiczenia rozmowy z pracodawcą
  • udział w konkursach i giełdach
 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – SZANSA NA SAMOZATRUDNIENIE
  • pomysł na własną firmę
  • przygotowanie biznes planu
  • ABC jak założyć własną firmę
 5. CO KAŻDY CZŁOWIEK WIEDZIEĆ I UMIEĆ POWIENIEN
  • instytucje wspierające – gdzie , kiedy, i jak uzyskać pomoc,
  • ubezpieczenia własne
  • przechowywanie dokumentów
  • dokumenty aplikacyjne
 6. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ
  • sporządzenie plakatu
  • omówienie poszczególnych działań
  • dyskusja
  • godzina grupy- zajęcia wg propozycji uczestnika
  • zakończenie