A A A

Osoby opuszczające rodziny zastępcze

W dniach 24 - 30 lipca 2011 r. 14 osobowa grupa usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych brała udział w wyjazdowych warsztatach szkoleniowo-wypoczynkowych, które odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym „Trzy Korony” w Niedzicy.
W ramach warsztatów zajęcia prowadziła Pani Beata Dankowska – psycholog.

Program zajęć:

 • Poznanie i integracja grupy
  • Poznanie się uczestników grupy.
  • Ustalenie zasad i norm.
  • Zintegrowanie uczestników.
  • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
 • Komunikacja interpersonalna
  • Rodzaje komunikacji.
  • Bariery w komunikacji.
  • Zdobywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
  • Metaprogramy oraz style reprezentacji umysłowej.
 • Asertywność oraz radzenie sobie ze stresem
  • Indywidualny styl reakcji na sytuacje trudne, problemowe.
  • Co to jest asertywność.
  • Reagowanie na krytykę, pochwałę, obrazę.
  • Kształcenie umiejętności reagowania w sposób asertywny.
  • Metody radzenia sobie ze stresem.
  • Relaksacja.
 • Poczucie własnej tożsamości. Określenie siebie. Samoocena.
  • Poznanie siebie, swoich mocnych stron w relacjach interpersonalnych.
  • Poznanie siebie w kontekście cech osobowościowych.
  • Cechy charakteru a rola w życiu społecznym i dokonywanie wyborów prywatnych i zawodowych.
  • Jaki jestem, a jak widzą mnie inni.
 • Współpraca
  • Co to jest dobra współpraca, czym się charakteryzuje.
  • Co warunkuje efektywną współpracę/ co burzy pozytywne efekty.
  • Lider oraz jego zespół.
 • Warsztat mistrzów
  • Podsumowanie zdobytych umiejętności.
  • Określenie i utrwalanie nowo nabytych kompetencji społecznych.
  • Wzbudzanie motywacji do utrzymywania i kierowania się nowymi umiejętnościami.
  • Uroczyste zakończenie warsztatów.