A A A

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

"Szkoła Pamięci Wojakowskich Anna Soroka"
ul. Kraszewskiego 10
88-100 Inowrocław

Szkoła Pamięci Wojakowskich to zespół pedagogów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, w zakresie treningu pamięci, koncentracji uwagi i rozwoju sprawności intelektualnej. Inicjatorem i współtwórcą SPW jest Maksymilian Wojakowski, który zasłynął jako rekordzista zapamiętywania, a wyczyn ten został odnotowany w Księdze Rekordów Guiness’a.. Program edukacyjny Szkoły Pamięci Wojakowskich bazuje wyłącznie na samodzielnie wypracowanych metodach, które powstały w wyniku bardzo systematycznych obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń. Podstawą sukcesów tej Szkoły jest odpowiednie sterowanie wysiłkiem intelektualnym oraz wytworzenie prawidłowych nawyków pracy umysłowej. Jej działalność nie polega na przekazywaniu jakiejkolwiek wiedzy, ani na prowadzeniu lekcji bądź wykładów. W SPW chodzi o wykształcenie umiejętności, które są coraz bardziej potrzebne w szkole, a od nich zależy dalsze zdobywanie wiedzy w całym procesie nauki szkolnej.
Dzięki tej metodzie uczestnicy projektu pn. „Podróż w usamodzielnienie” będą mieli możliwość:
  • nauczyć się uczyć,
  • zapamiętać, co zechcą,
  • opanować metody szybkiego uczenia się,
  • wyćwiczyć perfekcyjnie koncentrację uwagi i jej podzielność,
  • rozwinąć pamięć trwałą i krótkoterminową,
  • selektywnie zapamiętywać materiał,
  • zwiększyć szybkość czytania ze zrozumieniem
  • łatwego pamięciowego przyswajania wykładów, tekstów, dat, wzorów, słówek z języków obcych…

CZAS TRWANIA TRENINGU:
Obejmuje 70 godzin nauczania realizowanego w ciągu 7 miesięcy (kwiecień-październik)