A A A

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Warsztaty wyjazdowe
Dom Wypoczynkowy „HELIOS”
ul. Wyzwolenia 3, Dźwirzyno
prowadzący: Justyna Wojs

Tematyka zajęć:
  1. Ćwiczenia integracyjno-rozwijające.
  2. Stres – przyczyny, mechanizm, objawy, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, regulacyjna rola stresu.
  3. Metody relaksacyjne.
  4. Profilaktyka uzależnień.
  5. Komunikacja interpersonalna.
  6. Rozwój osobisty i zawodowy.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin zajęć realizowanych podczas warsztatów wyjazdowych od dnia 21.06.2009 r. – 27.06.2009 roku.