A A A

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zajęcia aktywizacji zawodowej dla młodzieży „Wybieram Aktywność”
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
ul. Krzywoustego 15
88-100 Inowrocław
Prowadzący: Danuta Kwiatkowska

Tematyka zajęć:

 1. Spotkanie integracyjne:
  • autoprezentacja każdego z uczestników,
  • przedstawienie celów zajęć,
  • opracowanie zasad pracy w grupie,
  • style uczenia,
  • ćwiczenia integracyjne
 2. Poznanie siebie:
  • poznanie nowego sposobu myślenia o sobie, zainteresowania,
  • cechy charakteru
 3. Wybór zawodu i szkoły:
  • identyfikacja własnych umiejętności,
  • zapoznanie się z kierunkami kształcenia,
  • umiejętności, talent, uzdolnienia a wybór zawodu,
  • predyspozycje do wybranych zawodów
 4. Rynek pracy i techniki poszukiwania pracy:
  • lokalny rynek pracy,
  • zagraniczny rynek pracy,
  • zawody przyszłości,
  • analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy
 5. Komunikacja interpersonalna:
  • komunikacja werbalna,
  • komunikacja niewerbalna,
  • autoprezentacja
 6. Osoba przedsiębiorcza:
  • cechy osoby przedsiębiorczej,
  • plusy i minusy zakładania swojej działalności,
  • gospodarstwo agroturystyczne
 7. Dokumenty aplikacyjne:
  • zasady pisania życiorysu,
  • zasady pisania listu motywacyjnego,
  • popełniane błędy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych
 8. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą i sama rozmowa kwalifikacyjna
 9. Asertywność:
  • typy zachowań,
  • prawa asertywności,
  • trening zachowań interpersonalnych
 10. Z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu:
  • zapoznanie się z oferowanymi przez PUP w Inowrocławiu metodami wsparcia.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącach IX, X 2010 r.