A A A

Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Trening umiejętności i kompetencji społecznych
ul. Krzywoustego 15 88-100 Inowrocław
Prowadzący: Agnieszka Rabazińska

Tematyka zajęć:


Zajęcia I
Tworzenie grupy
 • zapoznanie uczestników z prowadzącym zajęcia,
 • wprowadzenie uczestników w tematykę spotkań,
 • wprowadzenie reguł grupy, zawarcie kontraktu,
 • ćwiczenia integrujące grupę.
Jak ludzie porozumiewają się ?
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność słuchania.

Zajęcia II
Rozpoznawanie emocji i umiejętności wyrażania uczuć:
 • tworzenie listy uczuć,
 • rozpoznawanie uczuć,
 • branie odpowiedzialności za własne uczucia,
 • empatia.
Elementy treningu asertywności:
 • wyrażanie uczuć pozytywnych,
 • wyrażanie gniewu,
 • wyrażanie własnych opinii i przekonań.

Zajęcia IV
Nauka prawidłowych relacji interpersonalnych
 • Zdobycie umiejętności współpracy
 • Poznanie schematu rozwiązywania konfliktów oraz ćwiczenie tej umiejętności

Zajęcia III
Elementy treningu asertywności (c.d):
 • asertywne przyjmowanie ocen,
 • reagowanie na krytykę i atak,
 • asertywne odmawianie.

Zajęcia IV
Umiejętność rozwiązywania konfliktów:
 • omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • sztuka kompromisu,
 • reguły negocjacyjne.

Zajęcia V
Elementy analizy transakcyjnej. Zakończenie zajęć:
 • rodzic, dziecko, dorosły,
 • rozpoznawanie wewnętrznego dziecka i rodzica,
 • rodzaj transakcji,
 • pożegnanie - wrażenia z zajęć.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącach X, XI 2010 r.