A A A

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy

PT „Mazowsze”
ul. Nadmorska 15/17
84-360 Łeba

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu i mowy będące beneficjentami projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus został zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym „Mazowsze” w Łebie. Podczas tego turnusu uczestnicy mieli możliwość poprawić sprawność psychofizyczną, rozwijać umiejętności społeczne. W ofercie turnusu rehabilitacyjnego znalazły się liczne atrakcje m.in. wycieczka, wieczorki taneczne, ogniska.Podczas wycieczki do Szymbarku beneficjenci spotkali się z grupą osób głuchych z Litwy, Łotwy i Estonii. Należy nadmienić, iż przyjazd tych osób do Polski był również zorganizowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas trwania turnusu uczestnicy brali również udział w warsztatach psychoterapeutycznych „ABC pomocy psychologicznej w celu łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością”


CZAS TRWANIA TURNUSU:
11.07.2009 r. – 25.07.2009 r.