A A A

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku

Warsztaty Szkoleniowe z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla osób ze schorzeniami narządu wzroku
Polski Związek Niewidomych
ul. NMP 19
88-100 Inowrocław
prowadzący: Rafał Olejarski

Tematyka spotkania


 • Schemat pracy, plan sesji szkoleniowej (zawieranie znajomości; twój obraz; oczekiwania, potrzeby obawy uczestników; zasady pracy w grupie).
 • Metody pracy (rola grupy, technika pracy w czasie szkolenia).
 • Reakcje na utratę pracy (emocje po utracie pracy, emocje w czasie poszukiwania pracy, czy utrata pracy ma tylko złe strony).
 • Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy (jak dotychczas szukaliśmy pracy, przyczyny niepowodzeń w szukaniu pracy).
 • Uczenie się a sił twórczego i pozytywnego myślenia (pokonywanie barier w uczeniu ludzi dorosłych, siła twórczego myślenia, siła pozytywnego myślenia – nie pozwól się zaszufladkować).
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości (umiejętności i kompetencje, źródło wiedzy o własnych umiejętnościach, identyfikacja własnych umiejętności na podstawie zainteresowań, określenie mocnych i słabych stron).
 • Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych (cele życiowe i zawodowe, bilans umiejętności i preferencji, idealna praca).
 • Rynek pracy (mity i rzeczywistość, ukryty i jawny rynek pracy, ukryty i jawny rynek pracy, tendencje na rynku pracy).
 • Twój plan działania (praca jakiej szukam).
 • Dokumenty aplikacyjne (rola życiorysu i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy, zasady pisania życiorysu i listu motywacyjnego, formularz osobowy).
 • Umiejętności interpersonalne (sztuka prowadzenia rozmowy – komunikacja werbalna, rola słuchania w komunikacji, komunikacja niewerbalna, autoprezentacja).
 • Asertywność w poszukiwaniu pracy (prawa asertywności, asertywność w kontaktach społecznych).
 • Znajdowanie ofert pracy (główne czynniki gwarantujące sukces, źródła informacji o miejscach pracy, tworzenie sieci kontaktów, korzystanie z usług zawodowych pośredników pracy, analiza ogłoszeń prasowych, konstruowanie ofert własnych).
 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (specyfika rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).
 • Rozmowa kwalifikacyjna (próbne rozmowy kwalifikacyjne).
 • Realizacja planów (bariery w realizacji planów poszukiwania pracy, strategie pokonywania barier w realizacji planów).
 • Nowa praca.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w ciągu 3 miesięcy (wrzesień-październik-listopad).