A A A

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku

Hotel „Azoty”
ul. Wczasowa 25
76-270 Ustka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” zorganizowało wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Celem uczestnictwa w turnusie była poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwinięcie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Podczas turnusu oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych uczestnicy mieli możliwość skorzystania z zajęć profilaktycznych, kulturalno-oświatowych, integracyjnych, a także sportowych i rekreacyjnych.


CZAS TRWANIA TURNUSU:
15.08.2009 r. – 28.08.2009 r.