A A A

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach projektu „Podróż w usamodzielnienie” już po raz trzeci przystąpiło do pracy z rodziną metodą Konferencja Grupy Rodzinnej, polegająca na spotkaniu jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny, celem próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Metoda ta jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem, często przed ingerencją ze strony pomocy społecznej.
Przeprowadzenie KGR zlecono Fundacji ,,Nadzieja dla Rodzin” z siedzibą w Toruniu. Fundacja w swoim zakresie przygotowuje zarówno pracowników socjalnych jak i koordynatorów, którzy będą pracować metodą KGR z rodziną.
W ramach tegorocznego projektu zaplanowano przeprowadzenie 10 Konferencji Grupy Rodzinnej. Beneficjenci Ostateczni KGR to m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.