A A A

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Fundacja Nadzieja dla Rodzin
ul. Konopnickiej 24
87-100 Toruń

Konferencja Grupy Rodzinnej jest metodą pracy z rodziną lub jak niektórzy badacze podkreślają nie tylko metodą, ale przede wszystkim "nowym spojrzeniem" na rodzinę w systemie pomocowym. Konferencja grupy rodzinnej jest spotkaniem, w którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny. Rodzina spotyka się, by we własnym gronie podjąć próbę rozwiązania problemu, jaki się w niej pojawił. Głównym celem konferencji jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu. Organizacja spotkania jest wspierana przez osobę koordynatora, która nie jest powiązana z rodziną zawodowo i prywatnie. Osoba ta pozostaje w kontakcie z rodziną w celu ustalenia, kto zostanie zaproszony na spotkanie, gdzie i kiedy się ono odbędzie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pojawiające się wśród członków rodziny pytania.


Uczestnicy KGR

RODZINA:
  • dziecko (dzieci)
  • rodzice lub osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem
  • dziadkowie
  • dalsza rodzina (np. ciocie, wujkowie, kuzyni, rodzice chrzestni)
  • przyjaciele rodziny
  • sąsiedzi

SPECJALIŚCI:
  • specjaliści zaproszeni w związku z rodzajem problemu jakie występuje w rodzinie
  • osoba zgłaszająca
  • koordynator