A A A

Piknik rodzinny w Inowrocławiu

Dnia 1 lipca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny. Zaproszeni goście to: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Rafał Walter, ksiądz Tomasz Rogaliński z Parafii Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Tomasz Chojnacki-oprawa muzyczna oraz licznie zgromadzone rodziny i przyjaciele mieszkańców. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pani Maria Licznerska. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie mszą świętą odprawioną przez ks. Tomasza z w/w Parafii. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Część artystyczną w repertuarze ludowym rozpoczął zespół „Nasze Kujawy” z Rojewa pod kierownictwem Pani Jolanty Albińskiej. Następnie zespół „Pakościanie” przedstawił repertuar oparty o tradycjach Kujaw, czego dowodem były nie tylko pieśni, ale również stroje ludowe. Kierownikiem artystycznym jest Pani Zofia Kowalska. Warto dodać, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował cały zespół z Pakości Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, która jest wyrazem uznania, za tworzenie i upowszechnianie kultury ludowej oraz podziękowaniem za działalność wśród społeczności lokalnej. W repertuarze biesiadnym usłyszeliśmy zespół „Astry” działający przy Klubie „Rondo” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Były upominki dla rodzin wykonane w ramach terapii zajęciowej, quizy i konkursy z nagrodami. W holu Domu podziwiać można było wystawę prac mieszkańców. Frekwencja piknikowa w tym roku przekroczyła 300 osób. Dopisała też pogoda. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w Integracyjnym Pikniku Rodzinnym a przede wszystkim sponsorom, dzięki którym spotkanie to mogło się odbyć.

Zapraszamy do galerii