A A A

Podziękowania dla Pani Marii Tonder

W piątek 22 grudnia 2017 r. Wicestarosta Inowrocławski Pan Włodzimierz Figas oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Pan Rafał Walter spotkali się z Panią Marią Tonder by okazać swoją wdzięczność za długoletnią współpracę z powiatem inowrocławskim. Pani Maria była kierownikiem Klubu Pacjenta Fundacji "Przystań Nadziei" w Inowrocławiu oraz członkiem Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu. Dziękujemy za Pani pasję i zaangażowanie w działalność na rzecz integracji społeczności osób niepełnosprawnych oraz życzymy wiele satysfakcji i zadowolenia z trudu jaki włożyła Pani w pracę na rzecz swoich podopiecznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Podziękowania od wicestarosty

Podziękowania od dyrektora PCPR