A A A

Polski Związek Głuchych

Strona Polskiego Związku Głuchych

ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
telefon kontaktowy : 052 357-26-41
e-mail: pzginowroclaw@o2.pl


Biuro czynne dla interesantów:
Poniedziałek od 1300 do 2000
Środa od 800 do 1600
Świetlica:
Poniedziałek od 1600 do 2100
Środa od 1000 do 1400
Ostatnia niedziela miesiąca: od godziny 1500

Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie tożsamości środowiska osób niesłyszących oraz pomoc w zakresie rozwiązywania ich problemów życiowych. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu otacza swoją opieką około 320 osób niosąc pomoc w zakresie rehabilitacji indywidualnej. Działalność dotyczy udzielania niesłyszącym porad i pomocy w załatwianiu spraw socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych i urzędowych. Zapewniamy usługi tłumaczy języka migowego w urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia i innych. W Ośrodku prowadzona jest również rehabilitacja społeczna członków Związku. Świetlica jest "drugim domem" członków Związku, gdzie mogą oni uczestniczyć w różnych zajęciach kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. Organizujemy spotkania, rajdy turystyczne, wycieczki krajoznawcze, turnieje sportowe, imprezy rozrywkowe i wiele innych, w czasie których swoją pomoc świadczą tłumacze języka migowego.

Oprócz podstawowych form indywidualnej i grupowej rehabilitacji i opieki placówki PZG prowadzą także uzupełniające, specjalistyczne usługi i formy rehabilitacji - głównie prozdrowotnej. Najważniejsze wśród nich to: badania słuchu, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych i słuchowych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i kursów języka migowego.

Na terenie miasta Inowrocławia działa również Punkt Konsultacyjno- Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, gdzie kompleksową pomoc uzyskują niesłyszące dzieci oraz ich rodziny. Obecnie placówka jest w trakcie zmiany adresu.