A A A

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

Po raz kolejny Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku był organizatorem Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Chorego. Na uroczystości gościli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Kujawsko-Pomorski Pan Dariusz Kurzawa a władzę Powiatu inowrocławskiego reprezentowała Pani Wicestarosta Mirosława Kucol. Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Wętkowski. W przyjaznej atmosferze zostali wyróżnieni mieszkańcy dps-ów powiatu inowrocławskiego, którzy swoim zaangażowaniem i postawą stanowią wzór do naśladowania.

Zapraszamy do galerii