A A A

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

Po raz kolejny Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku był organizatorem Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Chorego. Na uroczystości gościli Poseł na Sejm RP Pan Eugeniusz Kłopotek, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Pan Włodzimierz Figas, Dyrektor PCPR w Inowrocławiu Pan Rafał Walter oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Janikowo Pan Grzegorz Czerwiński. Mszę świętą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński. W przyjaznej atmosferze zostali wyróżnieni mieszkańcy DPS-ów Powiatu Inowrocławskiego, którzy swoim zaangażowaniem i postawą stanowią wzór do naśladowania.

Zapraszamy do galerii