A A A

Powrót do zdrowia i pracy dzięki rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
  • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia
  • psychospołecznym – wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację
  • medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu
W projekcie udział mogą wziąć:
  1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenia lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej.
  2. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania.
  3. Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabyta w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.
Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.
Zapraszamy do udziału w projekcie Kompleksowej Rehabilitacji, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem oddziału Wielkopolskiego PFRON p. Patrycją Królak – Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl
Więcej informacji można znaleść na stronie Wielkopolskiego Oddziału PFRON