A A A

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązujące realizatorów w 2017 roku. Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Kwota dofinansowania do 150.000,00 zł.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Kwota dofinansowania do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Obszar D – likwidacja barier transportowych. Kwota dofinansowania:
  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250.000,00 zł dla autobusów.
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Kwota dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON: