A A A

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

W dniu 20 października 2016 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Przegląd organizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Warzynek” przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Do udziału zaproszono uczestników warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu inowrocławskiego oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy, Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Podczas imprezy osoby niepełnosprawne zaprezentowały umiejętności muzyczne, taneczne i teatralne. Celem przeglądu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, promowanie ich osiągnięć i potencjału, a także kreowanie pozytywnego wizerunku przy wykorzystaniu elementów sztuki, muzyki i tańca. Ponadto zaproszeni goście mogli w holu teatru podziwiać prace, wykonane przez mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatu terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy.
Imprezie towarzyszyła wyśmienita atmosfera. Wszystkim grupom gratulujemy wspaniałych występów artystycznych.

Zapraszamy do galerii