A A A

Realizacja programu "Dobry start"

Informujemy w powiecie inowrocławskim do dnia 31 sierpnia 2018 roku zostały zrealizowane 82 wnioski w ramach rządowego programu "Dobry start". Pomoc otrzymało 98 dzieci na łączną kwotę 29 400 zł. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wpłynęło 201 wniosków dla 223 dzieci. Dalsze wypłaty będą realizowane w miarę otrzymywania środków finansowych od wojewody kujawsko-pomorskiego.